Báo Cáo: Hiệu quả công tác xử lý
Vi phạm về động vật hoang dã
do người dân thông báo - năm 2021

Từ năm 2005, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã phối hợp chặt chẽ với người dân và cơ quan chức năng địa phương để xử lý các thông tin vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD). Trung bình mỗi ngày, Phòng bảo vệ ĐVHD của ENV tiếp nhận khoảng 9 vụ vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo qua Đường dây nóng miễn phí bảo vệ ĐVHD 1800-1522. ENV sau đó chuyển giao thông tin đến các cơ quan chức năng để giải quyết. ENV cũng theo dõi, cập nhật toàn bộ quá trình và kết quả xử lý các vụ việc trên hệ thống dữ liệu của ENV.

Theo quan điểm của ENV, năng lực của các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận và xử lý các vi phạm do người dân thông báo là yếu tố vô cùng quan trọng để nâng cao hiệu quả phối hợp trong nỗ lực ngăn chặn vi phạm
về ĐVHD giữa người dân – bên thông báo vi phạm và cơ quan chức năng – bên giải quyết vi phạm về ĐVHD.

Từ năm 2020, ENV đã bắt đầu phân tích hiệu quả công tác xử lý các vụ vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo của các cơ quan được giao thực thi nhiệm vụ này tại 63 tỉnh, thành phố, đặt trong tương quan so sánh với các
địa phương khác trên cả nước. Kết quả phân tích được báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để lãnh đạo các địa phương nắm rõ được công tác xử lý vi phạm về ĐVHD trên địa bàn.

0
Số vụ vi phạm về ĐVHD
0 %
Tỷ lệ phản hồi
0 %
Tỷ lệ xử lý thành công
0 %
Tỷ lệ xử lý thành công liên quan đến ĐVHD còn sống
TOP 0
ĐỊA PHƯƠNG CÓ TỶ LỆ PHẢN HỒI CAO NHẤT

*Lưu ý: ENV không đưa vào danh sách này những tỉnh, thành phố ghi nhận ít hơn 15 vụ vi phạm do người dân thông báo trong năm 2020.

TOP 0
ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT TRONG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐVHD
STT Địa phương Số vụ vi phạm về ĐVHD Tỷ lệ xử lý thành công
1 Thanh Hóa 17 82.4%
2 Đà Nẵng 17 52.9%
3 Đồng Nai 27 51.9%
4 Lâm Đồng 29 51.7%
TOP 0
ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT TRONG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN ĐVHD CÒN SỐNG
STT Địa phương Số vụ liên quan đến ĐVHD còn sống Tỷ lệ xử lý thành công liên quan đến ĐVHD còn sống
1 Đà Nẵng 10 80%
2 Đồng Nai 22 59.1%
3 Bình Định 13 53.9%
4 Bình Dương 20 50%

STAY IN TOUCH

Sign up to receive exclusive updates on ENV’s work against illegal wildlife exploitation, trafficking and trade!