fbpx
213. Bourret_s Box Turtle (1)
213. Bourret_s Box Turtle (4)
213. Bourret_s Box Turtle (3)
DCF 1.0

Scientific name: Cuora bourreti

EN name: Bourret’s Box Turtle

VN name: Rùa hộp bua-rê/Rùa hộp trán vàng miền Trung