fbpx
106. White fin Dolphin (1)
106. White fin Dolphin (5)
106. White fin Dolphin (4)
106. White fin Dolphin (3)

Scientific name: Lipotes vexillifer

EN name: White fin Dolphin

VN name: Cá heo vây trắng/Cá heo sông Dương Tử