fbpx
22. Southern buff-cheeked gibbon (1)
22. Southern buff-cheeked gibbon (4)
22. Southern buff-cheeked gibbon (3)
22. Southern buff-cheeked gibbon (2)

Scientific name: Nomascus gabriellae

EN name: Southern buff-cheeked gibbon

VN name: Vượn đen má hung/Vượn đen má vàng