fbpx
70. Wild water buffalo (1)
70. Wild water buffalo (4)
Asiatic Wild Water Buffalo (Bubalus arnee), Royal Manas National Park, Bhutan.
70. Wild water buffalo (2)

Scientific name: Bubalus arnee

EN name: Wild water buffalo

VN name: Trâu rừng