Báo Cáo: Hiệu quả công tác xử lý
Vi phạm về động vật hoang dã
do người dân thông báo - 2020

Từ năm 2005, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã phối hợp chặt chẽ với người dân và cơ quan chức năng địa phương để xử lý các thông tin vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD). Trung bình mỗi ngày, Phòng bảo vệ ĐVHD của ENV tiếp nhận khoảng 9 vụ vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo qua Đường dây nóng miễn phí bảo vệ ĐVHD 1800-1522. ENV sau đó chuyển giao thông tin đến các cơ quan chức năng để giải quyết. ENV cũng theo dõi, cập nhật toàn bộ quá trình và kết quả xử lý các vụ việc trên hệ thống dữ liệu của ENV.

Theo quan điểm của ENV, năng lực của các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận và xử lý các vi phạm do người dân thông báo là yếu tố vô cùng quan trọng để nâng cao hiệu quả phối hợp trong nỗ lực ngăn chặn vi phạm
về ĐVHD giữa người dân – bên thông báo vi phạm và cơ quan chức năng – bên giải quyết vi phạm về ĐVHD.

Từ năm 2020, ENV đã bắt đầu phân tích hiệu quả công tác xử lý các vụ vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo của các cơ quan được giao thực thi nhiệm vụ này tại 63 tỉnh, thành phố, đặt trong tương quan so sánh với các
địa phương khác trên cả nước. Kết quả phân tích được báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để lãnh đạo các địa phương nắm rõ được công tác xử lý vi phạm về ĐVHD trên địa bàn.

0
Số vụ vi phạm về ĐVHD
0 %
Tỷ lệ phản hồi
0 %
Tỷ lệ xử lý thành công
0 %
Tỷ lệ xử lý thành công liên quan đến ĐVHD còn sống
TOP 0
ĐỊA PHƯƠNG CÓ TỶ LỆ PHẢN HỒI CAO NHẤT

*Lưu ý: ENV không đưa vào danh sách này những tỉnh, thành phố ghi nhận ít hơn 15 vụ vi phạm do người dân thông báo trong năm 2020.

TOP 0
most successful provinces in handling publicly reported wildlife crimes

*Note: Provinces with less than 15 cases were  not considered in this ranking

No Province Number of public reports Law Enforcement Authorities Success rate
1 Da Nang 25 64%
2 Binh Duong 29 62%
3 Binh Phuoc 15 53.3%
4 Lam Dong 25 48%
5 Dong Nai 52 46.2%
TOP 0
most successful provinces in handling publicly reported live animal cases

*Note: Provinces with less than 15 cases were  not considered in this ranking

No Province Number of live animal reports Live animal success rate
1 Dak Lak 15 86.7%
2 Binh Duong 23 78.3%
3 Da Nang 18 77.8%
4 Lam Dong 19 57.9%
5 Dong Nai 46 52.2%
TOP 0
poorest perfoming provinces in dealing with publicly reported widllife crime

*Note: Provinces with less than 10 cases were  not considered in this ranking

No Province Number of public reports Success rate
1 Hai Phong 16 6.3%
2 Khanh Hoa 30 6.7%
3 Gia Lai 15 20%
4 Ho Chi Minh 309 23.3%
5 Nghe An 19 26.3%
TOP 0
lowest live animal success rate provinces

*Note: Provinces with less than 10 live animal success case were  not considered in this ranking

No Province Number of live animal reports Live animal success rate
1 Khanh Hoa 25 8%
2 Binh Thuan 10 20%
3 Quang Nam 15 26.7%
4 Ho Chi Minh 266 26.7%
5 Ba Ria Vung Tau 52 30.8%